Weerbaarheid & Valpreventie

in samenwerking met De Getrainde Vuisten

ons aanbod is:

MODULE SENIOREN VALPREVENTIE EN WEERBAARHEID

We werken eraan om in september te starten met een nieuwe groep, gericht op senioren die deze modules (valpreventie en weerbaarheid) kunnen volgen. Er is een dringende vraag vanuit de buurtsportcoaches om senioren te benaderen. Senioren benaderen ons via mail via de telefoon deze bovengenoemde modules te volgen.  

Veel voorkomende situaties waar een val ontstaat in huis of buiten op straat. Een val kan snel leiden tot ernstige gevolgen.

De Getrainde Vuisten hebben als doel om senioren uit hun isolement te halen en contacten te leggen met mede-sporters. Vooral de senioren zijn hun contacten en sociaal netwerk kwijtgeraakt door de corona crisis. Wij hebben een module gemaakt die bestaat uit 10 lessen à 10 personen (gedurende 1 uur per week). Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk.

Wij houden presentielijsten bij en zullen actief begeleiden. Wij vragen de deelnemers of ze goedkeuring hebben van de arts. Bij de training zijn valmatten en oefenmateriaal aanwezig. Hierdoor is een veilige sportplek aangeboden.

Na de les is er ruimte om met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.