Hieronder volgt een samenvatting van modules en lesmethodiek (Documentatie is toestemming van de getrainde vuisten en niet door derden te gebruiken)

Module Valpreventie en Weerbaarheid voor Senioren

  • Onderwerp senioren.

Senioren komen ten val en komen op de vloer terecht!!! Wat proberen wij te voorkomen, letsel. Wij denken dan aan heupletsel, armletsel, hoofdletsel die door vallen kunnen ontstaan. De valpreventie module bestaat uit 10 lesuren elke week 1 uur training. Deze training moet goed begeleid worden. Er staan bij ons daarom twee trainers op de vloer/mat. De trainers hebben ruime ervaring opgedaan in de jaren dat ze zelf les hebben mogen ondergaan en die bestaat uit blessure vrij bewegen. Wij hebben oor voor de vraag vanuit het gemeentelijk platform (Go Go Den Haag) om mensen weer te laten sporten/bewegen. Wij staan als de getrainde vuisten op de sociale kaart website van Den Haag. Wij proberen de senioren een veilige trainingsomgeving en deelname te waarborgen.

  • Lesmateriaal

Wij verwachten dat de studenten ruim zittende kleding dragen. Als voorbeeld een joggingsbroek ruim T shirt en sportschoenen voor het vallen.

Wij verwachten dat de er materiaal aanwezig is zoals een dikke valmat in de ruimte waar de les plaats vindt.

  • Lesopbouw.

Wat leren wij de mensen met vallen. Het vallen bestaat uit neerkomen op de grond maar dan zo licht mogelijk. Onder anderen zodra de deelnemer duizelig wordt adviseren wij door de knieën te zakken om zo dicht mogelijk bij de grond te komen. Waardoor het vallen minder letsel geeft. Wij proberen de studenten zowel voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts val te laten breken.

In een training scenario oefenen de deelnemers in een fractie van een seconde te realiseren waar ze terecht kunnen komen. Wij beogen de mensen te oriënteren hoe ze vallen. Om zo hun positie in de vrije ruimte neer te komen.

De mensen weten thuis waar de meubels staan. Maar buiten is dat anders die situatie is onvoorspelbaar. Buiten is het neerkomen op een hardere en oneven ondergrond. En er moet rekening houden met verkeer. Of uitdagend gedrag van andere personen die een duw geven.

In onze lessen besteden we daarom ook aandacht aan weerbaarheid. Weerbaarheid bestaat uit het observeren en inschatten van personen en eventueel dieren. Instructeurs wijzen daarop dat deze dingen voorkomen op straat. Een onderdeel van onze lessen bestaan uit weerbaarheid dat houd in dat je verschillende oefeningen door bedreiging van personen doorloopt.

In een situatie dat je bedreigd word door verschillende handelingen, handpakkingen keelpakkingen en dwingend gedrag dat zit in de weerbaarheidstraining.

Senioren zijn vaak het doelwit van bedreiging of agressie. Bijvoorbeeld bij het uitstappen van de tram of bus. Als jongeren op een hoek van de straat staan. Als je bij een etalage staat te kijken. Kijk in de weerspiegeling van het raam wie er achter je staat. En wat hij of zij doet.      

  • Organisatorisch.

Wij gaan presententie lijsten bij houden deze informatie hopen te krijgen van de organisatie. We verwachten een naam, telefoonnummer en email. Zo houden wij de aanwezigheid van de studenten up to date. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging via email om deel te nemen aan de module Valpreventie en Weerbaarheid van 10 weken. Bij deze 10 weken is de valpreventie afgerond en weerbaarheid training een uitdaging geworden. Bij voldoende aanwezigheid komen de deelnemers in aanmerking voor een certificaat.      

Voor de enthousiaste deelnemers om verder te ontwikkelen. De getrainde vuisten bied meer uitgebreidere modules om voor de studenten verder te groeien.