Bij voldoende aanmelding word de module gestart. Er word naar gestreefd de kosten voor de lessen en alle bijkomstigheden deels vanuit initiatieven van Gemeente en Sponsors te verhalen. Een eigen bijdrage is vaak ook nodig om de gehele onkosten te dekken.

Conform de markwerking voor cursussen valpreventie en weerbaarheid zijn onze modules er naar gemaakt deelname te bevorderen voor iedereen. Wij zijn altijd actief aan het promoten met flyers of persoonlijke benadering. In samenwerking met contacten van de gemeentelijke platform kijken we naar haalbare en betaalbare oplossingen.